Afbeelding ADR Advies pagina

ADR Advies

Bennie Schuurman Adviesbureau ADR is de specialist die U verder helpt met gevaarlijke goederen. Niet alleen transporteurs hebben te maken met het ADR. Ook wanneer u gevaarlijke stoffen opgeslagen heeft in uw bedrijf, is een veiligheidsadviseur ADR verplicht. Voor persoonlijk advies binnen uw bedrijf sta ik graag tot uw dienst. Elke onderneming die gevaarlijke goederen vervoert of gevaarlijke goederen verpakt, belaadt, vult of lost, is verplicht een veiligheidsadviseur ADR te benoemen. De veiligheidsadviseur ADR geeft advies over preventie m.b.t. gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu. De algemene voorwaarden van Bennie Schuurman adviesbureau ADR, word U op aanvraag toe gestuurd.

Gevaarlijke stoffen worden geclassificeert naar hun eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen. Er zijn verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften van toepassing voor productie, vervoer, opslag en gebruik. Veiligheidsadviseur ADR Bennie Schuurman adviesbureau kan U daar bij helpen. Voor de internationale regelgeving dienen de UN regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen als leidraad. De onder het ADR vallende gevaarlijke stoffen hebben een uniek UN nummer. Bennie Schuurman Adviesbureau is de ADR specialist voor U!